Elina Hiltunen

posted in: Yleinen | 0

Elina opiskeli kemiaa vuosina 1990-1996 tuolloisessa Teknillisessä korkeakoulussa, kemian laitoksella. Elina luki syventävinä aineina polymeeriteknologiaa (muovit), teknillistä kemiaa, ympäristönsuojelua ja tuolloin uutta aihetta IDBM ohjelmaa, joka oli Aalto yliopiston pilotti. Elina teki diplomityönsä Nesteelle biohajoavista muoveista ja niiden pehmittämisestä. Diplomi-insinööritutkinnon suoritettuaan Elina jatkoi opiskeluja Helsingin kauppakorkeakoulussa ja teki siellä väitöskirjansa. Vaikka Elinasta ei tullut kemisiä, on kemian opiskeluista ollut paljon hyötyä hänen nykyisellä urallaan, tulevaisuuden tutkijana. Teknilliset opinnot ovat antaneet hyvän pohjan tulevaisuuden tarkastelulle, ja erityisesti tulevaisuuden teknologian visioinnille, josta on tullut yksi Elinan ura.