Ilona Välisuon haastattelu

Tiedettä tytöille hanke pääsi haastattelemaan geofysiikan ja meteorologian jatko-opiskelija Ilona Välisuota helmikuussa 2015. Ilona kertoi omasta tutkimuksestaan ja tutkimusalastaan.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut ja mitä opiskelet parhaillaan?
Ilona: Olen opiskellut geofysiikaa ja meteorologiaa. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa meteorologian alalta.

Kysymys: Mistä asioita geofysiikassa ja meteorologiassa tutkitaan?
Ilona: Geofysiikka ja meteorologia tutkivat maapallon, ilmakehän ja lähiavaruuden ilmiöitä fyysiikan menetelmin. Yleensä geofysiikka jaetaan vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikkaan. Vesivaipan geofysiikan tutkimuskohteisiin kuuluvat maapallon vedet: meret, sisävedet, sekä lumi ja jää. Kiinteän maan geofysiikka tutkii maan kuorta ja vaippaa: muun muassa mannerten liikkeitä ja maanjäristyksiä. Meteorologia keskittyy ilmakehän, ilmaston ja sään tutkimukseen.

Kysymys: Miksi innostuit näistä aiheista?
Ilona: Olen aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä ja luonnonilmiöiden ymmärtämisestä. Geofysiikka ja meteorologia ovat mielestäni kiinnostavia, sillä ne ovat käytännönläheisiä ja käsittelevät arkisia ilmiöitä, mutta ovat silti niin sanotusti puhdasta fysiikkaa. Geofysiikan ja meteorologian avulla oppii ymmärtämään mielenkiintoisia ilmiöitä, kuten ukonilman syntymistä tai merivirtojen muodostumista.

Kysymys: Mitä oma tutkimusalueesi pitää sisällään?
Ilona: Omaan tutkimusalueeseeni kuuluu napa-alueiden sään ja ilmaston tutkimus. Tällä hetkellä tutkin mitkä tekijät vaikuttavat pohjoisen napa-alueen, eli Arktiksen, lämpenemiseen ja millaisia seurauksia lämpenemisellä on.

Kysymys: Miksi sinusta (tyttöjen) kannattaisi opiskella geofysiikkaa ja meteorologiaa?
Geofysiikka ja meteorologia sopivat sekä teoreettisesta pohdinnasta että käytännöntyöstä pitäville, sillä työtehtäviä on tietokonemallinnuksesta televisiometeorologiksi. Suuri osa geofyysikoista ja meteorologiesta tekee tutkimustyötä, jossa oppii kokoajan jotain uutta. Geofyysikkojen ja meteorologien tehtäviin voi kuulua myös kenttätöitä, eli ulkona tehtävää työtä. Kenttätöihin kuuluu erilaisten mittausjärjestelyjen suunnittelua, sekä mittalaitteiden asentamista ja ylläpitoa. Työn merkityksen näkee selvästi, sillä yhteiskunta tarvitsee geofyysikkojen ja meteorologien osaamista mm. sääennustukeen, merenkulkuun, tulvien ennakointiin ja ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Geofyysikkojen ja meteorologien työllisyystilanne on myös tällä hetkellä hyvä, ja monet löytävät oman alan töitä jo opiskeluaikana.

Kysymys: Missä geofysiikkaa ja meteorologiaa voi opiskella?
Ilona: Kiinteän maan geofysiikkaa voi opiskella Helsingin ja Oulun yliopistossa. Meteorologiaa ja vesivaipan geofysiikkaa voi opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Näiden lisäksi sovellettua geofysiikkaa voi opiskella Aalto yliopistossa.

Kysymys: Mitä harrastat?
Ilona: Tutkimustyön vastapainoksi harrastan urheilua ja ulkoilua. Pidän erityisesti pyöräilystä.

Kysymys: Mitä haluat tehdä "isona"?
Ilona: Tällä hetkellä tutkimustyö kansainvälisessä porukassa tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Voisin ajatella tekeväni tutkimusta myös ulkomailla, ainakin jonkin aikaa.