Missä opiskella?

Sivut täydentyvät pikkuhiljaa

Kemia

Kemiassa tutustutaan eri aineisiin ja niiden reaktioihin. Opiskeluaiheena kemia on hyvin käytännönläheistä.

Koska kemia liittyy maailmassamme jotakuinkin kaikkeen, kemian opinnoista on hyötyä monella alalla.

Kemiaa voi lukea esimerkiksi seuraavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa:

 

Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto yliopisto

Helsingin Yliopistossa Kemian laitoksella

Itä-Suomen Yliopisto Kemian laitos

Jyväskylän Yliopisto Kemian laitos

Oulun Yliopisto Kemian laitos

Turun Yliopisto Kemian laitos

Åbo Akademi, Kemiantekniikka 

 

Biologia

 

Biologiaa voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

 

 

Helsingin Yliopisto, Biotieteiden laitos

Turun Yliopisto, Biologian laitos

Jyväskylän yliopisto, Biologian ala

Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos

Oulun yliopisto, Biologian laitos

 

Mervi Kunnasranta tutkii Biologian laitoksella Itä-Suomen yliopistossa hylkeitä. Lue Mervin haastattelu tästä.

Kasvibiologi Kaisa Kajalan haastattelun voit lukea tästä.

Lääketiede ja Hammaslääketiede

 

Lääketiedettä voi opiskella Suomessa seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö

Turun Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos

 

Hammaslääketiedettä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Suu ja leukasairauksien osasto

Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Itä-Suomen yliopisto, Hammaslääketieteen yksikkö

Oulun yliopisto, Hammaslääketieteen osasto

 

Akateemikko Irma Thesleff luki hammaslääketiedettä opiskeluaikana. Lue Irman haastattelu tästä.

Eläinlääketiede

Eläinlääketiedettä voi opiskella Suomessa vain yhdessä yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 

Farmasia

Farmasiaa voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Farmasia

Åbo akademi, Farmaci

 

Ympäristöala

Ympäristöalaa voi lukea esimerkiksi seuraavissa yliopistoissa:

Tampereen Teknillinen yliopisto Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

Aalto Yliopisto Energia- ja ympäristötekniikka

Lappeenrannan Teknillinen yliopisto Ympäristötekniikka

Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Oulun Yliopisto Prosessi- ja Ympäristötekniikka

Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö

Tietotekniikka ja Tietojenkäsittelytiede

Tietotekniikkaa ja tietojenkäsitteltytiedettä  voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa:

 

Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Aalto yliopisto, Tietotekniikan laitos

Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos

Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos

Vaasan yliopisto, Tietotekniikka ja tuotantotalous

Åbo Akademi, Informaatioteknologia

 

Sara Ahoranta lukee tietotekniikkaa Åbo Akademissa. Lue Saran haastattelu tästä.

Matematiikka

 

Matematiikkaa ja tilastotieteitä voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

 

Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Aalto yliopisto, Teknillisen fysiikan ja matematiikan laitos

Turun Yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tampereen yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos

Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Oulun yliopisto, Matemaattisten tieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto, Fysiikan ja matematiikan laitos

Åbo Akademi, Matematik och statistik

 

Tähtitiede

Tähtitiedettä voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa

 

 

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Turun yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos

Oulun yliopisto, Fysiikan laitos

 

Lue tähtitieteitä opiskelleen Anne Liljeströmin haastattelu tästä.

 

Geologia ja maantiede

Geologiaa ja maantiedettä voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa

 

 

Helsingin yliopisto,  Geotieteiden ja maantieteen laitos

Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos 

Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos (maantiede ja ympäristöpolitiikka)

Oulun yliopisto, Geotieteiden koulutusohjelma ja Maantieteen koulutusohjelma

Åbo Akademi, Geologia ja mineralogia