Terja Koskenoja

Kalevalakoru

DI, FM Terja Koskenojalla on mielenkiintoinen työ: hän työskentelee Kalevala Korulla tuotantojohtajana. Terjan työ Kalevala Korulla on varsin mielenkiintoista: hän mm. vetää yrityksen uutta Innovation Labia, jossa tutkitaan sitä, millainen voisi olla tulevaisuuden älykoru. Terja harrastaa liikuntaa ja toivoo vielä valloittavansa vuori Nepalissa asti. Tiedettä tytöille haastatteli Terjaa hänen mielenkiintoisesta työstään.

Tiedettä tytöille: Mikä on nykyinen toimenkuvasi ja missä työskentelet?

Terja: Työskentelen Kalevala Korulla tuotantojohtajana. Toimenkuvani on varsin laaja. Vastaan tuotannosta, tuotekehityksestä ja tutkimuksesta ja kehityksestä. Lisäksi vastaan varastosta ja logistiikasta. Näiden 'perustehtävien' lisäksi toimin yrityksessämme lean-projektipäällikkönä eli huolehdin siitä, että kaikki talomme prosessit pyritään leanaamaan ja saamaan lean-ajattelu osaksi ihan kaikkien korulaisten arkea. Sen lisäksi vedän äärimmäisen mielenkiintoista, uutta toimintoa nimeltään Kalevala Innovation Lab. Se on yrityksemme kokeilukulttuurin keskus, toiminto jossa kuluttajia ja eri alojen asiantuntijoita osallistamalla pyritään kehittämään kuluttajia hyödyttäviä digitaalisia palveluita ja toiminnallisia 'älykoruja'.

Tiedettä tytöille: Kerro mitä aiheita työsi käsittelee?

Terja: Paljon on ihmisten johtamiseen liittyviä asioita, kanssakäymistä ja yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa sekä toimintojen operatiiviseen pyörittämiseen liittyviä asioita. Tärkeää on myös pitää 'anturit ulkona', olla jatkuvasti hereillä, seurata mitä maailmalla tapahtuu ja miettiä mitä mahdollisuuksia se voisi tarjota meidän yrityksellemme, kartoittaa uusia teknologioita ja testata niitä. Hauskinta on se, kun saa olla kaikessa uudessa mukana, 3D:ssä, haptisuudessa, digitaalisuudessa ja löytää niistä yrityksen toimintaa eteenpäin vieviä ratkaisuja. Yhdistävänä tekijänä monessa tekemisessä ovat nopeus, ongelmanratkaisutaidot sekä ihmissuhdetaidot.

Tiedettä tytöille: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi"?

Terja: Tyypillinen työpäivä on sellainen, jossa aihe ja sen taso vaihtuvat koko ajan. Välillä puhutaan pitkän tähtäimen suunnitelmista ja uusien juttujen kehittämisestä ja seuraavassa hetkessä mietitään jotain pientä yksityiskohtaa. Koska toimenkuvani on laaja, ovat vastaantulevat aiheet myös aivan laidasta laitaan. Yhteistä on yhdessä tekeminen ja huolehtiminen siitä, että asiat menevät eteenpäin.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut? Ja miten yleensä päädyit opiskelemaan tätä aihetta? Missä omaa aihettasi voi Suomessa opiskella?

Terja: Olen opiskellut puunjalostusta silloisessa Teknillisessä Korkeakoulussa, pääaineena puutekniikka. Sivuaineena opiskelin puurakentamista sekä metsäteollisuuden kansainvälisen ohjelman puitteissa metsäekonomiaa Helsingin yliopistossa sekä kansainvälistä liiketoimintaa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tämän jälkeen jatkoin vielä opintojani Helsingin yliopistossa eli valmistuin sieltä maa- ja metsätieteiden maisteriksi pääaineenani strategiseen suunnitteluun keskittyvä puumarkkinatiede ja sivuaineena muutosjohtamista käsittelevä neuvontaoppi. Päädyin opiskelemaan metsäalaa, koska se tarjosi silloin hyviä ja monipuolisia mahdollisuuksia sekä kansainvälistä näkökulmaa. Se miksi luin kaksi tutkintoa, liittyi siihen, että halusin katsoa asioita monipuolisesti, sekä tekniseltä että kaupalliselta kulmalta, käytännön tekemisen ja toisaalta strategisen suunnittelun näkökulmasta.

Tiesettä tytöille: Kerro hieman "urapolustasi"

Terja: Aloitin työurani UPM:llä metsäteollisuudessa. Työskentelin kansainvälisen myynnin parissa, erilaisia teollisia asiakkaita palvellen. Välillä toimin myös liiketoiminnan kehityksessä tehden erilaisia analyysejä yrityksen johdon ja myynnin tarpeisiin. Jossain vaiheessa myös muut alat alkoivat kiinnostaa ja niinpä siirryin Kalevala Korulle vetämään vientimyyntiä. Vientimyynnin jälkeen vastasin hetken kotimaan myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä, kunnes minulle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä vetämään Kalevala Korun tuotantoa. Tuotannon puolella vastuuni ovat lisääntyneet pikkuhiljaa myös varaston ja logistiikan sekä tutkimuksen ja kehityksen puolelle ja tosiaan tällä hetkellä yksi työni painopisteistä on uusien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Tiedettä tytöille: Miten luonnontieteiden/tekniikan taustasta on ollut hyötyä urallasi ja elämässäsi?

Terja: Tekniikan ja luonnontieteiden ymmärrys ja käsitys niihin liittyvistä peruslainalaisuuksista on madaltanut kynnystä ottaa asioista selvää, auttanut tarttumaan rohkeasti uusiinkin asioihin ja kyseenalaistamaan olemassa olevia tapoja tehdä. Ongelmanratkaisu helpottuu kun on edes auttava käsitys vaikuttavista asioista ja sitä kautta on ollut vahva usko siihen, että mikä tahansa uusi asia on opittavissa. Tekniikan koulutusta myös arvostetaan, se antaa uskottavuutta työelämässä naisena.

Tiedettä tytöille: Miksi mielestäsi tyttöjen kannattaa innostua luonnotieteistä ja tekniikasta?
Terja: Koska se mahdollistaa kaikkea uutta, antaa luovuudelle tilaa kun tietää, että on mahdollista löytää tekniset ratkaisut. Luonnontieteissä ja tekniikassa on vahva tulevaisuus, koska maailma muuttuu niin vauhdilla ja henkilöt, jotka ovat näiden kanssa tekemisessä, ovat oivallisessa asemassa tulevaisuuden työmarkkinalla kyetessään nopeammin tarttumaan uusiin haasteisiin, uusiin asioihin.

Tiedettä tytöille: Mitä harrastat?
Terja: Monipuolisesti liikkumista, erityisesti luonnossa, lisäksi kuntosali, sulkapallo ja lenkkeily ovat osa arkeani. Myös pitkät vaellusmatkat, erityisesti vuorilla ovat minun juttuni.

Tiedettä tytöille: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?
Terja: Luoda työelämässä jotain uutta, joka vie yritystä ja koko maata eteenpäin. Vapaa-ajalla haluaisin palata vielä uudestaan Nepaliin vuoria valloittamaan.