Elsi-Mari Laine

Turun yliopisto

Kvanttitietokoneet ovat kuuma tulevaisuuden aihe- niiden avulla voidaan saada tietokoneen laskentakapasiteettia kasvatettua huimasti. Elsi- Mari Laine tutkii kvanttihiukkasia ja sitä, miten ne menettävät hyödylliset ominaisuutensa ympäristön melun vuoksi- ja yrittää estää tätä. Tutkijan työ on vienyt Elsi-Maria pitkin maailmaa mm. Singaporeen ja Saksaan ja Etelä-Amerikkaan. Tulevaisuuden haaveissa siintää muutto Italiaan, mistä Elsi-Marin aviomies on kotoisin.

Tiedettä tytöille: Mikä on nykyinen toimenkuvasi ja missä työskentelet?
Elsi-Mari: Olen post doc tutkija teoreettisen kvanttifysiikan alalla Turun Yliopistossa. Tutkimuksen ohella koordinoin kansainvälistä EU:n tutkimushanketta. Ohjaan myös jatko-opiskelijoita heidän väitöskirjatyössään.

Tiedettä tytöille: Kerro mitä aiheita työsi käsittelee? Mitä aiheita olet tutkinut?
Elsi-Mari: Tutkin, miten kvanttihiukkasten ominaisuudet muuttuvat niiden altistuessa ympäröivän maailman aiheuttamalle melulle. Hiukkasten kvanttiominaisuudet mahdollistavat monia sovelluksia. Superpositiotilojen ja kvanttikietoutumisen avulla voidaan esimerkiksi kasvattaa tiettyjen laskenta-algoritmien tehokkuutta ja siirtää informaatiota nykyistä nopeammin. Hiukkaset altistuvat kuitenkin väistämättä melulle ja siten menettävät hyödylliset kvanttiominaisuutensa. Tutkimuksessani etsin tapoja miten kvanttimelua voidaan manipuloida palauttamaan hiukkasen kadonneet kvanttiominaisuudet.

Tiedettä tytöille: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi?
Elsi-Mari: Yksi tärkeimmistä asioista tutkijan työssä on pysyä ajantasalla oman alan tutkijayhteisön tapahtumista. Aloitankin yleensä aamuni selaamalla julkaisuarkisto ArXivista päivän uudet julkaisut alaltani. Tutkijan työ on erittäin monipuolista, joten tämän joka-aamuisen "päivityksen" jälkeen loppupäivä voi jatkua monella tavalla: Saatan työstää jotain tutkimusideaa eteenpäin. Tämä tarkoittaa käytännössä työpöydän ääressä kynän ja paperin kanssa puuhastelua. Toisaalta, jotkut päivät saatan viettää tyystin projektihallinoinnin parissa ja toiset vaikkapa ainoastaan artikkelia kirjoittaen. Olipa päivä muuten millainen hyvänsä, isona osana on aina jatko-opiskolijoiden ja muiden tutkijoiden kanssa keskustelut. Monella saattaa olla kovin epäsosiaalinen kuva tutkijan työstä, mutta ainakin itselleni työ on hyvinkin sosiaalista! Ajoittain tutkijan työ pitää sisällään myös paljon matkustamista. Tällöin työpäivät voivat ovat hyvinkin arkisesta poikkeavia.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut? Ja miten yleensä päädyit opiskelemaan tätä aihetta?
Elsi-Mari: Kävin lukion kotikaupungissani Lahden yhteiskoulun lukiossa. Lukiossa keskityin pitkälti kielien ja luonnontieteiden opiskeluun. Lukion jälkeen pohdin moniakin eri opiskelualoja, mutta kenties laiskuuttani päädyin opiskelemaan fysiikkaa. Fysiikkaasta kun oli kovin helppo saada opiskelupaikka ilman pääsykoetta. Aloitin alunperin tähtitieteen linjalla, koska olin lukenut paljon kirjoja liittyen kosmologiaan. Pian kuitenkin huomasin, että kaukoputket eivät kiinnostaneet minua lainkaan, mutta matematiikka sitäkin enemmän. Välillä vietin enemmän aikaa matematiikan kuin fysiikan kursseilla. Näin päädyin teoreettisen fysiikan pariin. Olin myös kovin kiinnostunut tieteen filosofiasta, ja kenties tämän vuoksi ajauduin tekemään graduani ja myöhemmin myös väitöskirjaa kvanttifysiikan alalle.

Tiedettä tytöille: Missä omaa aihettasi voi Suomessa opiskella?

Elsi-Mari: Teoreettista fysiikkaa opetetaan Suomessa ainakin Turun, Helsingin, Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa. Teoreettisen kvanttifysiikan kursseja on laajimmin tarjolla Turun Yliopistossa.

Tiedettä tytöille: Kerro hieman "urapolustasi"
Elsi-Mari: Aloitin avoimien kvanttisysteemien tutkimisen jo graduani varten Turun Yliopistossa. Gradusta tutkimus lähti niin lennokkaasti liikkeelle ja sain tutkijakoulupaikan, joten jatko-opinnot suoritin myöskin Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksella. Tänä aikana vietin myös joitakin kuukausia tutkimusvierailuilla Singaporessa ja Saksassa. Heti väittelyn jälkeen tein post doc tutkimusta Aalto Yliopistolla muutaman vuoden. Tänä keväänä Turussa alkoi laaja kansainvälinen EU:n tutkimushanke, ja palasin Aurajoen rannoille post doc tutkijana ja tutkimushankkeen koorinaattorina.

Tiedettä tytöille: Miksi mielestäsi tyttöjen kannattaa innostua luonnotieteistä ja tekniikasta?
Elsi-Mari: Mikä voisi olla kiehtovampaa, kuin yrittää ymmärtää miten ympäröivä maailma toimii? Ja miksei tämä tyttöjä innostaisi? Itse olen pienestä pitäen ollut haltioitunut pienimmistäkin luonnon ihmeistä, eikä tämä lapsekas innostus ole karissut pois vuosien varrella. Monella tytöllä onkin innostus luonnontieteisiin ja tekniikkaan, mutta tämä innostus ei välttämättä johda työskentelemään alalla. En uskokaan, että naisten aliedustus luonnontieteiden ja tekniikan aloilla johtuu innostuksen puutteesta.

Fysiikan opiskelu on hyödyllistä, ei pelkästään siksi että se opettaa ympäröivän maailman lainalaisuuksia, mutta koska se kehittää myös yleisesti ongelmanratkaisukykyä. Tästä on hyötyä missä tahansa työssä ja kaikilla elämän osa-alueilla.
Tutkijan työ on erittäin monipuolista ja aina haastavaa. Se on erittäin joustava työ, jossa saa itse aika pitkälti päättää työaikansa ja lomansa. Yleensä tutkimukseen liittyy myös paljon työmatkoja, joiden avulla pääsee tutustumaan maailmaan menoon ja monenlaisiin kulttuureihin myös kotikontujen ulkopuolella. Oikeassa ympäristössä tutkijan työ voi myös olla erittäin sosiaalista ja yhteistyön ohessa tulee tavanneeksi paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja tehneeksi monia ystäviä.

Tiedettä tytöille: Mitä harrastat?
Elsi-Mari: Harrastan urheilua eri muodoissa: joogaa, juoksua, pyöräilyä ym. Olen kovin kokeilunhaluinen, joten innostun helposti uusista lajeista. Rentoudun mielelläni hyvän kirjan, elokuvan tai ruoanlaiton parissa.

Tiedettä tytöille: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?
Elsi-Mari: Olen käynyt Etelä-Amerikassa työmatkoilla, mutta haluaisin vielä joskus viettää pidemmän ajan Brasiliassa ja Argentiinassa matkustellen. Haavelilen myös jonakin päivänä muuttavani mieheni kanssa hänen kotimaahansa Italiaan. Haluaisin myös oppia puhumaan italiaa sujuvasti.