Laura Tomppo

Itä-Suomen yliopisto

Laura Tomppo on tutkija ja yrittäjä, joka on kiinnostunut puusta ja biomassasta. Hän kuuntelee mielellään englanninkielisiä tarinoita ja treenaa kahvakuulalla tietokonetyön vastapainoksi. Tiedettä tytöille pääsi haastattelemaan Lauraa.

Tiedettä tytöille: Mikä on nykyinen toimenkuvasi ja missä työskentelet?

Laura: Minulla on tällä hetkellä kaksi työtä. Työskentelen osa-aikaisesti Itä-Suomen yliopistossa tutkijatohtorina ja tehtäväni liittyvät erilaisiin tutkimusprojekteihin. Osallistun tyypillisesti tutkimusprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sen lisäksi työhöni kuuluu opiskelijoiden ohjausta kanditöissä, graduissa ja väitöskirjoissa.

Toinen työni on yrityksessä, jonka olemme hiljattain perustaneet erään kehittämämme mittausmenetelmän kaupallistamista ajatellen. Koska kyseessä on aloitteleva yritys, tehtäviini kuuluu kaikenlaista mittausmenetelmän jatkokehityksestä liiketoiminnan suunnitteluun.

Tiedettä tytöille: Kerro mitä aiheita työsi käsittelee? Mitä aiheita olet tutkinut?

Laura: Olen tutkinut ja kehittänyt mittausmenetelmiä puun ja biomassan mittaamiseen. Puut ovat yksilöitä ja puun tehokas käyttö edellyttää niiden ominaisuuksien tuntemista. Yksittäisten kappaleiden ominaisuuksia voidaan tutkia rikkovilla testeillä ja näytepaloja ottamalla. Tällä tavalla ei voida kuitenkaan testata joka ikistä puukappaletta, joten on tärkeää kehittää ainetta rikkomattomia menetelmiä eri ominaisuuksien määrittämiseksi. Tällaisilla menetelmillä voidaan mitata kaikki
puukappaleet, jotka kulkevat tuotantolinjalla. Kehittämämme menetelmät perustuvat pääasiassa ultraäänen ja sähköisten ominaisuuksien mittaamiseen; ultraääni ja sähkökenttä käyttäytyvät eri tavoin erilaisissa materiaaleissa ja siitä voidaan päätellä esim. puutavaran lujuus tai kosteuspitoisuus.

Lisäksi olen ollut mukana tutkimassa ja kehittämässä puupohjaisia materiaaleja, pääasiassa rakennusmateriaaleiksi. Tällaisia materiaaleja ovat vaikkapa erilaisilla käsittelyillä muokatut puutuotteet sekä sahanpurusta ja muovista valmistetut komposiittimateriaalit.

Tiedettä tytöille: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi"?

Laura: Projektien pyörittämiseen yliopistolla liittyy jonkin verran hallinnollisia töitä, mutta pääasiassa työ on tutkimusta. Tutkimusta tehdessäni pyrin päivittäin yhdistämään käytännön työtä laboratoriossa tai testauspaikalla sekä lukemista ja kirjoittamista. Usein päivään kuuluu myös palavereja tutkimusryhmän, opiskelijoiden tai vaikkapa yritysten edustajien kanssa.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut? Ja miten yleensä päädyit opiskelemaan tätä aihetta? Missä omaa aihettasi voi Suomessa opiskella?

Laura: Olen opiskellut lääketieteellistä fysiikkaa, jota voi opiskella ainakin Kuopiossa. Itse olin jo lukiossa kiinnostunut fysiikasta, mutta se, että päädyin Kuopioon ja lääketieteellisen fysiikan linjalle oli monen sattuman summa. Moni samat opinnot suorittanut jatkaa sairaalafyysikoksi. Oma alavalintani lääketieteellisistä sovelluksista poispäin alkoi hahmottua gradua tehdessäni. Voin kuitenkin hyödyntää saamaani koulutusta paljon myös nykyisissä tehtävissäni; puuta ja ihmisiä voi tutkia pitkälti samoilla mittausmenetelmillä ja puu on biologista materiaalia siinä missä ihminenkin. Yleisesti ottaen fysiikan opiskelu antaa monipuoliset valmiudet toimia eri aloilla ja erityyppisissä tehtävissä. Olen maisteriopintojeni jälkeen opiskellut paljon puihin, puumateriaaliin ja puutuoteteollisuuteen liittyviä asioita lukemalla ja käytännössä näkemällä ja tekemällä.

Tiedettä tytöille: Kerro hieman "urapolustasi"

Laura: Olen työskennellyt yliopistossa siitä asti kun tein graduani. Gradun valmistuttua minulla oli mahdollisuus jatkaa projektitöitä, eikä minulla aluksi ollut aikomusta tehdä väitöskirjaa. Kun työt yliopiston tutkimusprojekteissa kuitenkin jatkuivat, alkoi väitöskirjan tekeminen tuntua luontevalta. Väitöskirjaa tehdessäni työskentelin monissa eri projekteissa ja olin välillä poissa töistä vanhempainvapaalla. Aikanaan väitöskirja sitten valmistui ja sen jälkeenkin olen saanut jatkaa
työskentelyä yliopistolla useissa eri projekteissa. Nyt uutta tekemistä ja oppimista on riittänyt perustamassamme yrityksessä. Aika näyttää, löydänkö tulevaisuudessa itseni akateemisesta vai yritysmaailmasta; molemmissa on hyvät puolensa ja tällä hetkellä tuntuu luonnolliselta toimia molemmissa.

Tiedettä tytöille: Miksi mielestäsi tyttöjen kannattaa innostua luonnontieteistä ja tekniikasta?

Laura: Luonnontieteitä ja tekniikkaa opiskelemalla oppii ymmärtämään ympäröivää maailmaaja niiden avulla voi edistää parempaa elämää; vaikkapa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia voidaan tarkastella ja parantaa lukemattomilla eri
lähestymistavoilla.

Tiedettä tytöille: Mitä harrastat?

Laura: Vapaa-aikani kuluu pääasiassa perheen kanssa. Kuuntelen paljon äänikirjoja ja podcasteja, koska se onnistuu monessa tilanteessa; esimerkiksi kotitöitä tehdessä ja työmatkalla. Erityisesti englanninkielinen kirjavalikoima on
laaja ja kiinnostava. Lisäksi treenailen kahvakuulilla, se on hyvää vastapainoa tietokoneella vietetylle ajalle.

Tiedettä tytöille: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?

Laura: Haaveilen siitä, että opin joka päivä uusia asioita ja saan tehdä asioita, jotka koen merkityksellisiksi. Haluan olla mukana työssä, joka edistää luonnonvarojen säästeliäämpää käyttöä ja siten auttaa maapalloamme.