Missä opiskella?

Luonnonteiteiden ja teknologian koulutuspaikkoja

sivu rakenteilla...

Kemia

Kemiassa tutustutaan eri aineisiin ja niiden reaktioihin. Opiskeluaiheena kemia on hyvin käytännönläheistä. Koska kemia liittyy maailmassamme jotakuinkin kaikkeen, kemian opinnoista on hyötyä monella alalla.

Kemiaa voi lukea esimerkiksi seuraavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa:

Kemian tekniikan korkeakoulu Aalto yliopistossa

Kemian laitos Helsingin Yliopisto

Kemian laitos Itä-Suomen Yliopisto

Kemian laitos Jyväskylän Yliopisto

Kemian laitos Oulun Yliopisto

Kemian laitos Turun Yliopisto

Kemian- ja prosessitekniikka Åbo Akademi

Fysiikka

Fysiikkaa voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa

Teknillisen fysiikan laitos Aalto yliopisto

Fysiikan laitos Helsingin yliopisto 

Fysiikan laitos Jyväskylä Yliopisto

Fysiikan ja matematiikan laitos Itä-Suomen Yliopisto

Sovelletun fysiikan laitos Itä-Suomen yliopisto

Luonnontieteellinen tiedekunta Oulun Yliopisto 

Fysiikan ja tähtitieteen laitos Turun yliopisto

Fysik Åbo Akademi

Tietotekniikka ja Tietojenkäsittelytiede

Tietotekniikkaa ja tietojenkäsitteltytiedettä voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa:

Tietojenkäsittelytiede Helsingin yliopisto

Tietotekniikan laitos Aalto yliopisto

Tietotekniikka Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma

Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos

Vaasan yliopisto, Tietotekniikka ja tuotantotalous

Åbo Akademi, Informaatioteknologia

Sara Ahoranta lukee tietotekniikkaa Åbo Akademissa. Lue Saran haastattelu tästä.

Biologia

Biologiaa voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin Yliopisto, Biotieteiden laitos

Turun Yliopisto, Biologian laitos

Jyväskylän yliopisto, Biologian ala

Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos

Oulun yliopisto, Biologian laitos

Mervi Kunnasranta tutkii Biologian laitoksella Itä-Suomen yliopistossa hylkeitä. Lue Mervin haastattelu tästä.

Kasvibiologi Kaisa Kajalan haastattelun voit lukea tästä.

Matematiikka


Matematiikkaa ja tilastotieteitä voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Aalto yliopisto, Teknillisen fysiikan ja matematiikan laitos

Turun Yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tampereen yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos

Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Oulun yliopisto, Matemaattisten tieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto, Fysiikan ja matematiikan laitos

Åbo Akademi, Matematik och statistik

Lääketiede ja hammaslääketiede

Lääketiedettä voi opiskella Suomessa seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö

Turun Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos

Hammaslääketiedettä voi opiskella seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Suu ja leukasairauksien osasto

Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos

Itä-Suomen yliopisto, Hammaslääketieteen yksikkö

Oulun yliopisto, Hammaslääketieteen osasto

Akateemikko Irma Thesleff luki hammaslääketiedettä opiskeluaikana. Lue Irman haastattelu tästä.

Eläinlääketiede

Eläinlääketiedettä voi opiskella Suomessa vain yhdessä yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Farmasia

Farmasiaa voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Farmasia

Åbo akademi, Farmaci

Ympäristöala

Ympäristöalaa voi lukea esimerkiksi seuraavissa yliopistoissa:

Tampereen Teknillinen yliopisto Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

Aalto Yliopisto Energia- ja ympäristötekniikka

Lappeenrannan Teknillinen yliopisto Ympäristötekniikka

Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Oulun Yliopisto Prosessi- ja Ympäristötekniikka

Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö

Matematiikka

Matematiikkaa ja tilastotieteitä voi lukea seuraavissa yliopistoissa:

Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Aalto yliopisto, Teknillisen fysiikan ja matematiikan laitos

Turun Yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tampereen yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tampereen teknillinen yliopisto, Matematiikan laitos

Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Oulun yliopisto, Matemaattisten tieteiden laitos

Itä-Suomen yliopisto, Fysiikan ja matematiikan laitos

Åbo Akademi, Matematik och statistik

Tähtitiede

Tähtitiedettä voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Turun yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos

Oulun yliopisto, Fysiikan laitos

Lue tähtitieteitä opiskelleen Anne Liljeströmin haastattelu tästä.

Geologia ja maantiede

Geologiaa ja maantiedettä voi Suomessa opiskella seuravissa yliopistoissa

Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos

Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos

Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos (maantiede ja ympäristöpolitiikka)

Oulun yliopisto, Geotieteiden koulutusohjelma ja Maantieteen koulutusohjelma

Åbo Akademi, Geologia ja mineralogia