Tiina Laatikainen

Itä-Suomen yliopisto

Professori Tiina Laatikainen toimii Itä-Suomen yliopistossa terveyden edistämisen professorina. Hänen toimipaikkanaan on Joensuu. Tiina toimii myös osa-aikaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä, jossa hän vakituisesti asuu. Tiinan osaamisalue liittyy kansanterveyteen. Tiedettä tytöille hanke kyseli Tiinalta hänen työstään ja urastaan.

Kysymys: Mitä teet työksesi?

Tiina: Työni käsittää pääosin akateemista tutkimusta. Olen kiinnostunut erityisesti kansanterveyteen vaikuttavista tekijöistä: ihmisten elintavoista ja sairauksista, jotka haastavat kansanterveyttä, kuten sydän- ja verisuonitaudeista, diabeteksesta, muistisairauksista, astmasta ja allergiasta. Olen tutkinut tautien yleisyyttä ja ilmaantuvuutta ja ennen kaikkea sitä, mitkä ovat sairauksien riskitekijöitä ja ehkäisykeinoja. Nyt Itä-Suomessa käytän alueellista potilastietojärjestelmää tutkimuksen tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen esimerkiksi sitä, miten hyviin tuloksiin diabeteksen ja sydäntautien hoidossa päästään.

Kysymys: Miten innostuit lääketieteestä?

Tiina: Minusta piti tulla aikoinaan ihan "peruslääkäri": se oli ollut ammattihaaveeni jo 3-vuotiaasta tytöstä lähtien. Lääketieteen opintojen aikana aloin tehdä tutkimusta Kansanterveyslaitoksessa (KTL), sillä kansanterveystiede aiheena kiinnosti minua. KTL:ssä tein työtä projektissa, jossa tutkittiin sydänsairauksien riskitekijöitä Venäjällä. Tämän hankkeen myötä kiinnostus kansanterveysalaan kasvoi, ja olin koko opiskeluaikani mukana erilaisissa aiheeseen liittyvissä projekteissa.

Kysymys: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi"?

Tiina: On vaikea sanoa, minkälainen olisi tyypillinen työpäiväni, sillä niiden sisältö vaihtelee päivittäin. Teen paljon esimerkiksi asiantuntijatehtäviä- sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Työni on antanut mahdollisuuden siihen, että voin olla mukana erilaisissa työryhmissä ja WHO:n (World Health Organization) erilaisissa ohjelmissa ja projekteissa asiantuntijana. Joskus on päiviä, jolloin kirjoitan apuraha-hakemuksia, artikkeleita ja lehtijuttuja, luen artikkeleita sekä vastaan haastatteluihin. Matkustan myös paljon sekä kotimaassa että ulkomailla luennoimassa ja konsultoimassa erilaisissa projekteissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Professorin työhön kuuluu myös opettaminen ja esimerkiksi lopputöiden ohjaaminen.

Kysymys: Miksi mielestäsi (tyttöjen) kannattaa innostua tieteestä?

Tiina: Jokaisella on tietenkin omanlaisensa lähtökohdat, miksi haluaa tiedettä tehdä. Itselleni tärkein asia on ollut työn moninaisuus. Tutkijana minulla on aina halu oppia uutta ja löytää, havaita, ideoida ja viedä asioita eteenpäin. Tiede avaa monenlaisia ovia toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tieteen tekoa voisi verrata harrastukseen: siihen on palo ja kiinnostus. Se ei ole rutiinityötä.

Lääketiede on myös hyvin ihmisläheistä tiedettä, siinä mielessä se on naistutkijalle hyvä valinta. Se sisältää inhimillisiä näkökulmia ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamista.

Kysymys: Kuka on mielestäsi supernainen tieteen alalla Suomessa tai maailmalla?

Tiina: Ainakin Nobelin palkintoja saaneet naiset.

Kysymys: Mitä harrastat?

Tiina: Harrastan mökkeilyä ja luonnossa olemista: marjastan ja sienestän ja teen vaellusretkiä. Pidän myös matkustamisesta, koska se on jatkuvaa uuden löytämistä. Liikuntalajeista lähinnä sydäntä ovat hiihto, lenkkeily ja kävely.

Kysymys: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?

Tiina: Työni on jo nyt täysipainosta ja olen saavuttanut aika paljon ja saanut tyydytystä työstäni jo nyt. Haaveeni tänään liittyvät usein uusiin paikkoihin matkustamiseen ja siihen, että voisin joskus olla isovanhempi.