Ilona Ilvonen

Tampereen teknillinen yliopisto

Oletko koskaan miettinyt, miten internettiin työntämääsi tietoa käytetään ja kuka sitä käyttää? Ilona Ilvonen työskentelee tämän aiheen- eli tietojohtamisen- parissa Tampereella. Tiedettä tytöille pääsi haastattelemaan Ilonaa hänen työurastaan.

Tiedettä tytöille: Mikä on nykyinen toimenkuvasi ja missä työskentelet?
Ilona: Työskentelen yliopisto-opettajana Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Toimenkuvaani kuuluu tietojohtamisen opetus sekä tutkimus.

Tiedettä tytöille: Kerro mitä aiheita työsi käsittelee? Mitä aiheita olet tutkinut?
Ilona: Tietojohtaminen aiheena ei varmasti ole monelle terminä tuttu, mutta aihe sinänsä on. Tutkin sitä miten yrityksissä tuotetaan ja käytetään tietoa, ja miten sitä voitaisiin tehdä tehokkaammin ja turvallisemmin. Erityisesti tiedon suojaamiseen liittyvät kysymykset ovat sydäntäni lähellä, ja pyrin muodostamaan ymmärrystä siitä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen miten tietoa käsittelemme ja kenelle sitä päätämme jakaa. Tietoturvallisuuteen liittyy paitsi se, että osaamme ottaa oikeat tekniset turvallisuusmekanismit käyttöön, myös se, että käytämme niitä oikein, ja olemme tietoisia meille tärkeästä tiedosta ja siitä, miten sitä pitää käyttää.

Tiedettä tytöille: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi"?
Ilona: Työ on päältä katsoen tylsää toimistotyötä, sillä suurin osa työstä tehdään tietokoneen äärellä lukien tieteellisiä artikkeleja, analysoiden tutkimusmateriaalia tai kirjoittaen omaa tutkimusta. Silloin kun on opetusta, työpäivään voi kuulua myös luentojen tai muiden opetustilanteiden vetämistä, kaikkein eniten pidän opiskelijoiden kanssa keskustelusta, sillä vaikka olenkin tekniikan alalla, niin ihmiset ja heidän väliset kontaktinsa ovat sekä opetuksessani että tutkimuksessa keskeisessä roolissa.

Parhaillaan olen tutkijavaihdossa, joten syksyni on kulunut pääasiassa lukien ja omaa tutkimusta kirjoittaen, sekä siitä keskustellen. Keskustelu ja ideoiden jakaminen kanssakirjoittajien kanssa on tärkeä osa työtä, vaikka tutkijan työ voi toki välillä tuntua yksinäiseltä.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut? Ja miten yleensä päädyit opiskelemaan tätä aihetta? Missä omaa aihettasi voi Suomessa opiskella?
Ilona: Opiskelin tietojohtamisen koulutusohjelmassa TTY:llä, koulutusohjelma oli aloittaessani hyvin uusi, mutta on nykyään vakiintunut hyvin osaksi TTY:n tarjontaa. Tietojohtamista voi tutkinnnon laajuudessa opiskella Tampereella, aihetta käsitteleviä maisteriohjelmia tai kurssitarjontaa on myös Lappeenrannassa ja Otaniemessä.

Tiedettä tytöille: Kerro hieman "urapolustasi"
Ilona: Urapolkuni on ollut hyvin suoraviivainen, aloitin opinnot TTY:llä vuonna 2000, ja tein tutkimusapulaisen ja opetusassistentin töitä jo opiskeluaikanani. Kiinnostuin opetuksesta ja tutkimuksesta, ja minulle tarjoutui mahdollisuus jäädä diplomi-insinööriksi valmistuttuani töihin TTY:lle sekä opettamaan että suorittamaan jatko-opintoja ja tekemään tutkimusta. Tohtorinväitöskirjani sain valmiiksi vuonna 2013, ja valmistumiseni jälkeen sain yliopisto-opettajan paikan.

Tiedettä tytöille: Miksi mielestäsi tyttöjen kannattaa innostua luonnotieteistä ja tekniikasta?
Ilona: Luonnontieteiden ja tekniikan alalla on paljon mahdollisuuksia ja tilaa uteliaisuudelle ja uuden tiedon tuottamiselle. Olen sitä mieltä, että ihmisten vahvuudet määrittyvät kiinnostuksen kohteiden eivätkä sukupuolen perusteella, uskon että monilla tytöillä olisi paljon annettavaa tekniikan alalla jos se heitä vain kiinnostaa. Esimerkiksi tietojohtamisen alalla tärkeää on ymmärtää paitsi teknisiä välineitä ja sitä, mitä niillä voidaan tehdä, myös sitä, miten ihmiset saadaan käyttämään niitä oikein, ja miten ihmiset kommunikoivat ja haluavat kommunikoida keskenään.

Tiedettä tytöille: Mitä harrastat?
Ilona: Harrastan koiran ulkoilutusta, hyötyliikuntaa, uintia ja pyöräilyä, sekä ajoittain elvytän käsityöharrastustani nuoruusvuosilta.

Tiedettä tytöille: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?
Ilona: Vaikea kysymys 36-vuotiaalle Toivottavasti paljon, sekä tieteen että yksityiselämäni piirissä. Haluan tehdä palkitsevan työuran, nähdä lapsieni kasvavan vastuullisiksi aikuisiksi ja saada lapsenlapsia. Erityisesti haluan matkustaa ja kokea uusia paikkoja.