Suomalaisia tiedenaisia

haastatteluja

Kunkin tällä sivuilla esitellytn tutkijan pidemmän haastattelun löydät Suomalaisia Tiedenaisia alasvetovalikosta.

Monika Österberg

kemia, muovit

Professori Monika Österberg haluaa muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Hänen tutkimuksensa pyrkii vähentämään riippuvuuttamme öljypohjaisista muoveista ja pääsemään eroon eläinkokeista. 

Mari Kuoppamaa

Mari Kuoppamaa työskentelee Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa ja on kiinnostunut muun muassa poronhoidon ja yleensäkin arktisten alueiden kasvillisuuden ja eläimistön historiasta. 

Mervi Matilainen

Mistä materiaaleista tuotteet valmistetaan, onko valmistus kestävää ja resurssiviisasta? Nämä asiat liittyvät toimitusjohtaja Mervi Matilaisen työtehtäviin

Irma Thesleff

Irma Thesleff toimii professorina ja kehitysbiologian tutkimuksohjelman johtajana Biotekniikan instituutissa. Hän on hyvin arvostettu kehitysbiologian tutkija, joka on erikoistunut hampaiden ja muiden elinten kuten karvojen ja luiden kehitykseen.

Lotta Purkamo

Lotta Purkamon väitöskirja käsitteli Suomen maaperän mikrobeja ja tulevaisuudessa hän haaveilee kansantajuisen kirjan kirjoittamista mikrobeista

Katja Kojo

Katja Kojo työskentelee Säteilyturvakeskuksessa ja tutkii radon kaasua ja varmistaa, ettei sen pitoisuudet ylity esimerkiksi työpaikoissa, loukoksilla tai päiväkodeissa.

Merja Penttilä

Merja Penttilä työskentelee VTT:llä ja Aalto yliopistossa professorina aiheenaan synteettinen biologia. 

Susanna Pirttikangas


Susanna Pirttikangasta työskentelee Oulussa yliopistossa ja parhaillaan on keskittynyt liikennetiedon hyödyntämiseen.

Ilona Ilvonen


Oletko koskaan miettinyt, miten internettiin työntämääsi tietoa käytetään ja kuka sitä käyttää? Ilona Ilvonen työskentelee tämän aiheen, eli tietojohtamisen, parissa Tampereella.

Nina Sipari

Nina Siparin ura on vienyt hänet metaboliittien eli aineenvaihduntatuotteiden pariin. 

Minna Palmroth

Minna Palmroth on fyysikko ja avaruustutkimuksen professori, jonka asiantuntija-aihe on avaruussää.

Kristiina Söderholm


Kristiina Söderholm pohtii työssään ydinvoima-asioita ja uusiutuvia energiamuotoja.

Lea Mikkola

Lea Mikkola tutkii koirien luustosairauksia, ja vapaa-ajallaan kouluttaa omaa saksanpaimenkoiraansa pelastustehtäviin.

Anne-Mari Luhtanen

Anne-Mari Luhtanen on kiinnostunut merijäässä olevista viruksista ja bakteereista.

Sini Merikallio

Sini Merikallio on oikea tehonainen. Hän tukii sähköisiä aurinkotuulipurjeita ja opiskelee työnsä ohessa toista tutkintoa eläinlääketieteessä.

Pikka Jokelainen

Tutkja työ kuljettaa eläinlääketieteen tohtori Pikka Jokelaista Suomen lahden yli tavan takaa ja töitä tulee tehtyä vaikka laivan kahvilassa.

Mari Hovinen

Mari Hovinen luki lapsuudessaan paljon eläinlääkäri Herriotin legendaarisia kirjoja (itse asiassa hankkeen perustajan, Elinan kanssa) ja haaveili eläinläääkärin urasta isona. Työharjoittelu kunnaneläinlääkärillä sai kipinän suorastaan roihahtamaan ja Mari päätyi opiskelemaan Eläinlääketieteelliseen

Laura Tomppo

Laura Tomppo on tutkija ja yrittäjä, joka on kiinnostunut puusta ja biomassasta. 

Elsi-Mari Laine

Elsi- Mari Laine tutkii kvanttihiukkasia ja sitä, miten ne menettävät hyödylliset ominaisuutensa ympäristön melun vuoksi- ja yrittää estää tätä.

Camilla Hollanti

Camilla Hollanti on professori ja matemaatikko. Hän haaveilee avaruusmatkailusta ja viininviljelystä. 

Laura Uusitalo

Laura Uusitalo työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa, on tehnyt väitöskirjansa kalataloustieteestä, tutkinut petovesikirppujen planktonin syöntiä ja pohtii Itämeren tilaa.

Minna Huotilainen

Minna Huotilaista kiinnostavat aivot. Mitä tapahtuu kun nukumme, miksi ihmiset uupuvat ja miten kone ja ihminen toimisivat yhdessä paremmin?

Kaisa Kajala

Kaisa Kajala on kasvibiologi ja tutkiii sitä, miksi jotkut kasvit kestävät kuivuutta paremmin kuin toiset.

Mervi Kunnasranta

Mervi Kunnasrannalla on mielenkiintoinen ammatti. Hän tutkii tutkii hylkeitä ja samalla tulee bongattua muutama valaskin. 

Riitta Keiski

Riitta Keiski toimii aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professorina Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät läheisesti kestävään kehitykseen ja puhtaisiin teknologioihin.

Leena Palotie

Tieteen akateemikko, professori ja lääketieteen tohtori Leena Peltonen-Palotie oli yksi Suomen tunnetuimpia tieteentekijöitä ja maailmalla laajasti tunnettu ja arvostettu geenitutkija.

Tiina Laatikainen

Professori Tiina Laatikainen toimii Itä-Suomen yliopistossa terveyden edistämisen professorina.

Anna-Liisa Laine

Anna- Liisa Laine tutkii sitä, miksi jotkut kasvit sairastuvat ja toiset eivät.

Katri Saarikivi

Miten musiikki vaikuttaa ihmisen aivoihin? Tätä aihetta tutkii Katri Saarikivi, joka tekee parhaillaan väitöskirjaansa Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä.