Tytöt, luonnontieteet ja tekniikka

Tietoa ja tilastoja

Tällä sivuilla on linkkejä tutkimuksiin, jossa aiheena on tytöt ja naiset, eri sukupuolet ja luonnontieteet.

 • Vuonna 2016 tehdyn  tutkimuksen  mukaan Suomessa luonnontieteiden opiskelijoista on 50% naisia. Tekniikan opiskelijoista vain 19% ja tietojenkäsittely ja tietoliikennealan opiskelijoista vain 15% on naisia. Suomessa ammatit ovat hyvin sukupuolittuneita. (lähde: YLE)
 • Vain noin joka neljäs teekkari oli nainen vuonna 2018. (lähde: Tivi)
 • Vuonna 2015 tehdyssä luonnontieteisiin (LUMA) painottuvassa Pisa-testissä mitattiin LUMA-aineiden osaamista. Suomalaiset tytöt olivat OECD-maiden toiseksi parhaita. Silti suomalaisilla tytöillä oli vähiten kiinnostusta lähteä opiskelemaan luonnontieteitä ja tekniikkaa verrattuna muihin OECD-maihin. (Ylen juttu)
 • Jostain kumman syystä mitä tasa-arvoisempi valtio on, sitä  sukupuolittuneemmat ammattiroolit yhteiskunnassa vallitsee. Suomessa on huomattavasti vähemmän naisia teknisillä aloilla kuin esimerkiksi Tunisiassa ja Algeriassa. Tätä ilmiötä kutsutaan sukupuolten tasa-arvoparadoksiksi. (lähde: YLE)
 
 • Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan (2017) vain 37 prosenttia 11-18-vuotiaista suomalaisista tytöistä näkee itsensä työskentelemässä luonnontieteiden ja teknologian parissa. Tyttöjen kiinnostus luonnontieteisiin romahtaa erityisesti yläkouluiässä. (linkki). Tutkimuksen tuloksena seuraavat asiat kannustaa tyttöjä STEM (science, technology, engineerin ja mathematics) aloille:

Tutkimus osoitti kuusi tilastollisesti tärkeää ajuria naisten tiedekiinnostuksen taustalla:

 
 1. Käytännön kokemus ja harjoitukset tiedeaineissa
 2. Miesten ja naisten tasavertainen kohtelu tiede- ja teknologiauralla
 3. Naisroolimallit tieteen ja teknologian aloilla
 4. Luonnontieteiden opiskeluun kannustavat opettajat
 5. Tieteen ja teknologian pariin kannustavat vanhemmat
 6. Ymmärrys siitä, miten tiedeaineita voidaan soveltaa käytännössä


*

 

Linkkejä aihetta käsitteleviin artikkeleihin


 • Tekniikan ala tarvitsee naisia ja nuoret naiset oikeaa tietoa alan ammateista, Tampereen yliopisto, linkki