Merja Penttilä

VTT

Merja Penttilä työskentelee VTT:llä ja Aalto yliopistossa professorina aiheenaan synteettinen biologia. Merjan tutkimusryhmä kehittää mikrobeja, joiden avulla tehdään biopolttoaineita ja tällä tavalla vähentää riippuvuutta öljystä. Tiedettä tytöille haastatteli Merjaa hänen työstään.

Tiedettä tytöille: Mikä on nykyinen toimenkuvasi ja missä työskentelet?

Merja: Olen biotekniikan tutkimusprofessori VTT:llä (Teknologian Tutkimuskeskus VTT oy). Vuoden 2016 alusta aloitan myös osa-aikaisesti synteettisen biologian professorina Aalto yliopistossa.

Tiedettä tytöille: Kerro mitä aiheita työsi käsittelee? Mitä aiheita olet tutkinut?

Merja: Kehitämme mikrobeja, jotka tuottavat biopolttoaineita ja hyödyllisiä kemikaaleja. Näin pyrimme mahdollistamaan sen, ettei tarvitse käyttää öljyä raaka-aineena vaan voimme käyttää esim. kasvijätettä ja siitä saatavaa sokeria. Tämä on yksi keino taistella ilmastonmuutosta vastaan. Mikrobit pystyvät muuttamaan sokerin aineenvaihdunnassaan monenlaisiksi ihmisille hyödyllisiksi tuotteiksi. Erityisesti hiivat ja homeet ovat hyviä "työtovereita" ihmiselle.

Työssä käytämme geenitekniikkaa. Meidän tulee ymmärtää miten solut toimivat, miten geenejä säädellään ja miten solut reagoivat ulkoisiin olosuhteisiin. Teemme yhteistyötä myös kemistien, matemaatikoiden ja fyysikoiden kanssa.

Tiedettä tytöille: Minkälainen on "tyypillinen työpäiväsi"?

Merja: En enää pitkään aikaan itse ole tehnyt varsinaista laboratoriotyötä. Työpäivät koostuvat kokouksista, joissa keskustelemme tutkimustuloksista, suunnittelemme uusia kokeita tai tutkimushakemuksia. Pyrin kannustamaan muita tutkijoita. Matkustan paljon ympäri maailmaa, pidän esitelmiä ja olen lähes päivittäin yhteydessä ulkomaisiin kollegoihin.

Tiedettä tytöille: Mitä olet opiskellut? Ja miten yleensä päädyit opiskelemaan tätä aihetta?

Merja: Jonkinlaiseksi tutkijaksi halusin jo pienenä. Siihen, että lähdin lukemaan biologiaa Helsingin yliopistoon, vaikutti varmaankin muutama sivu lukion oppikirjassa biokemiasta, jossa kuvattiin miten molekyylitason asiat vaikuttavat solujen toimintaan. Biologian opettajani neuvoi minua olemaan hakematta biologiaa opiskelemaan huonon työtilanteen vuoksi. Minusta tämä oli tylsä perustelu. Jo opiskeluaikana sitten molekyylibiologia ja geenitekniikka alkoivat kehittyä (ja mullistivat biotieteet). Minäkin ymmärsin vihdoin, mikä geeni on!

Tiedettä tytöille: Missä omaa aihettasi voi Suomessa opiskella?

Merja: Biotieteitä voi opiskella Suomessa kaikissa suurissa yliopistoissa. Biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa yhdistyvät insinööri- ja biotieteet, ja vahvin opetus onkin Aallossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa, myös Turussa ja Oulussa.

Tiedettä tytöille: Kerro hieman "urapolustasi"

Merja: Tein gradun genotoksikologiasta Työterveyslaitoksella. Sen jälkeen menin innostukseni perässä ja ilmoittauduin VTT'lle ilmaiseksi väitöskirjaa tekemään uuteen tutkimusohjelmaan, jolla geenitekniikka tuotiin Suomeen. Sain sitten heti apurahan työtä varten. Suomesta tuli biotekniikan kärkimaa. Sen jälkeen työ on vienyt mennessään, minusta tuli erikoistutkija, sitten tutkimusryhmien vetäjä ja sen jälkeen tutkimusprofessori. VTT'llä on ollut mahdollisuus kehittää uutta: genomimenetelmiä, systeemibiologiaa ja nyt synteettistä biologiaa, joka taas kerran mullistaa biotieteet. Vaikka olen ollut uskollinen teolliselle biotekniikalle, olen kuitenkin koko ajan pyrkinyt uudistamaan tutkimusta ja tieteenalaa. On paljon itsestä kiinni, mitä mahdollisuuksia avautuu. Tulevaisuudesta ei kannata olla huolissaan etukäteen - mutta sitä tulee "haistella" avoimena.

Tiedettä tytöille: Miksi mielestäsi tyttöjen kannattaa innostua luonnotieteistä ja tekniikasta?

Merja: Ei ole mitään syytä, miksi tyttöjen ei kannattaisi kiinnostua luonnontieteistä ja tekniikasta! Luonnontieteiden ymmärrys on oleellista tulevaisuudellemme ja tekniikan tulokset ovat läsnä lähes kaikessa ihmisen toiminnassa. Tekniikkaa muuttaa maailmaa ja on tärkeätä, että tutkimuksessa ovat mukana kaikki maailman parantamisesta kiinnostuneet. Tutkimus on nykyään usean eri alan yhteistyötä eikä yhden tutkijan tarvitse osata kaikkea, mitä työhön tarvitaan. Uteliaisuus ja innostus on tärkeintä!

Tiedettä tytöille: Mitä harrastat?

Merja: Minua kiinnostaa ymmärtää elämän ilmiöitä yleensä, olen kiinnostunut filosofiasta ja kulttuurista. Olen vakavasti harrastanut kuvataiteita ja toivon, että aikaa sille riittäisi.

Tiedettä tytöille: Mitä vielä haaveilet tekeväsi elämässäsi?

Merja: Haluan osaltani nostaa biotekniikan tärkeyttä Suomen biotaloudessa; luoda avoimia, dynaamisia ympäristöjä, jotka yhdistävät opetuksen, tutkimuksen sekä teollisuuden innovaatiot. Synteettinen biologia on erittäin innostavaa ja toivon, että voin tukea uusia opiskelijoita ja nuoria tutkijoita miettimään, mitä tulevaisuuttamme varten tulisi tehdä. Tieteiden ja taiteiden vuoropuhelu on myös tärkeätä.